Wednesday, January 26, 2011

दोन दिग्गज

दोन दिग्गज...

मित्रहो...

ह्या वरील चित्रामध्ये दोन दिग्गज आहेत...ओळखा पाहु कोण कुठे आहे ते?

No comments: