Monday, March 15, 2010

घेता
देणाऱ्याने देत जावे;
घेणाऱ्याने घेत जावे.

हिरव्यापिवळय़ा माळावरून
हिरवीपिवळी शाल घ्यावी;
सहय़ाद्रीच्या कडय़ाकडून
छातीसाठी ढाल घ्यावी.

वेडय़ापिशा ढगाकडून
वेडेपिसे आकार घ्यावे;
रक्तामधल्या प्रश्नांसाठी
पृथ्वीकडून होकार घ्यावे.

उसळलेल्या दर्याकडून
पिसाळलेली आयाळ घ्यावी;
भरलेल्याशा भीमेकडून
तुकोबाची माळ घ्यावी.

देणाऱ्याने देत जावे;
घेणाऱ्याने घेत जावे;
घेता घेता एक दिवस
देणाऱ्याचे हात घ्यावे!

1 comment:

Sonali said...

Hey Thanks for sharing this wonderful poem.